Công nghệ hoá quảng cáo trên nền tảng DOOH

Thống kê theo thời gian thực

Định hình chiến lược quảng cáo dựa trên dữ liệu khách hàng cập nhật theo thời gian thực thông qua hệ thống phân tích dữ liệu.

Tiếp cận khách hàng mục tiêu

Việc ứng dụng nền tảng số hóa cho phép mô tả chân dung đối tượng mục tiêu nhằm

Tùy chỉnh theo nhu cầu

Tạo và quản lý quảng cáo trở nên dễ dàng, đảm bảo chiến dịch phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Cách vận hành

Thiết lập chiến dịch tối ưu

Hiện thực hoá tầm nhìn của bạn từ khi xác định rõ định hướng
  • Tạo chiến dịch hấp dẫn một cách dễ dàng
  • Hiển thị đa dạng nội dung, hình ảnh chuyển động ấn tượng
  • Cung cấp thời gian và vị trí tiềm năng, hỗ trợ tiếp cận đối tượng mục tiêu
Create Compelling Campaigns
Power With Face Recognition
Cách vận hành

Số hóa thông tin người dùng cụ thể

Khái quát chân dung khách hàng nhờ tích hợp công nghệ Nhận diện khuôn mặt
  • Định hình tầm nhìn chiến lược với dữ liệu khách hàng được thu thập
  • Đạt mục tiêu rõ ràng và thông tin khách hàng hữu ích
  • Mở rộng tầm ảnh hưởng của chiến dịch
Cách vận hành

Quản trị dữ liệu hiệu quả

Khám phá Hệ thống phân tích dữ liệu cập nhật theo thời gian thực nhằm nâng cao chiến lược
  • Truy cập chỉ số hiệu suất một cách toàn diện
  • Theo dõi thông số chi tiết, hiệu quả hoạt động
  • Tối ưu dữ liệu cần thiết, nâng cao hiệu quả chiến dịch
Group-8678@2x
icon
icon

Copyright © LightX 2023. All rights reserved.